تاريخ : شنبه دهم دی ۱۳۹۰ | 15:40 | نویسنده : مرتضی نویدگلی
این بـــار کــــه آمدی دستانت را روی قلبم بـــگذار

تـــــا بفهمی این دل

با دیدن تــو

نمی تپد ...

میلـرزد  • مطالب عمومی
  • سمفونی